Elektroinstalater za pametne kuće

Elektroinstalater za pametne kuće

Područje rada elektroinstalatera je postavljanje, ispitivanje i stavljanje u pogon električnih instalacija, rasvjetne tehnike, sustava alarma protiv provala i uvođenje telekomunikacijskih sustava u stambene zgrade i poslovne objekte dok elektroinstalater za pametne kuće integrira sustave grijanja, hlađenja, sigurnosti, zaštite od požara i rasvjete u jedinstvenu cjelinu koja omogućuje optimalno korištenje energije i udobnost upravljanja kućom.

Sustavi pametne kuće integriraju sustav grijanja, hlađenja, protuprovalni i protupožarni sustav, kućnu rasvjetu, audio/video sustav i obnovljive izvore energije u jedinstvenu cjelinu koja omogućuje optimalno korištenje energije i komforno upravljanje kućom. Takav sustav povećava vrijednost i sigurnost doma, čini ga ugodnijim i komfornijim za život, a ekonomično trošenje energije smanjit će troškove života. Također, slabo pokretnim osobama, pametna kuća omogućuje bolju autonomiju i olakšava kontrolu kućnih sustava, rasvjete, grijanja, otvaranja ulaznih vrata, kontrole ulaza u zgradu i ostalo.

Kroz osposobljavanje koje se provodi u trajanju od 120 nastavnih sati od čega je 35 sati teorijske nastave i 85 sati vježbi polaznici će steći sljedeće kompetencije:

 • usporediti klasične i pametne instalacije te uočiti prednosti i nedostatke različitih rješenja; 
 • odabrati najučinkovitije rješenje za izradu projekta pametne kuće; 
 • izraditi scenarij pametnih instalacija za stambeni objekt;
 • projektirati pametne instalacije za stambeni objekt;
 • izraditi tehničku dokumentaciju za projektirani sustav praćenja i vođenja pametnim instalacijama;
 • izvesti instalaciju upravljačkih modula, senzora, izvršnih elemenata i trošila te ispitati ispravnost instalacije;
 • izraditi aplikaciju za prilagodbu instalacije pametne kuće krajnjem korisniku, ispitati aplikaciju simulacijom te pustiti aplikaciju u rad;
 • dijagnosticirati i otkloniti smetnje i kvarove u jednostavnom sustavu za  praćenje i vođenje u pametnim kućama;
 • pridržavati se propisanih i dogovorenih standarda, normi i protokola;
 • usvojiti potrebu i način prikupljana povratnih informacija s tržišta te njihove analize i razmatranja prijedloga za poboljšanje;
 • objasniti važnost unapređenja i osiguranja kvalitete te se pridržavati propisanih procedura za osiguranje kvalitete;
 • razvijati kvalitetnu komunikaciju sa suradnicima i klijentima;
 • primjenjivati zaštitu okoliša i održivog razvoja;
 • prepoznavati vlastite sposobnosti i primjenjivati ih u svakodnevnoj praksi;
 • razviti potrebu za cjeloživotnim učenjem.


Usluga namijenjena mladim tražiteljima posla kako bi uspješno pronašli savršeni posao.

KONTAKT

POU Samobor,

 • Itana Bukovac
 • TEL: 01 5559257, 091 3360113
 • itana.bukovac@samobor.hr
 • Vlasta Marjanović Milanović
 • TEL: 01 5559242, 091 3360107
 • vlasta.marjanovic.milanovic@samobor.hr

WYG Savjetovanje d.o.o.

 • Iva Vuković
 • 01 3843684
 • Iva.Vukovic@wyg-c.eu

Scroll to Top